خانه برچسب‌ها هزینه زندگی

برچسب: هزینه زندگی

هزینه ماهیانه هرخانوار ایرانی چند میلیون است؟

مرکز آمار ایران به تازگی آماری را منتشر کرده که طی آن، هزینه هر خانوار که معمولا مبنای آن ۴ نفر در نظر گرفته...

۴ برابر شدن حداقل هزینه معیشت مردم؛ مزدها تنها یک سوم...

هزینه خانوار کم درآمد در فاصله سال‌های ١٣٨۵ تا ١٣٩٢ چهار برابر افزایش یافته است. روزنامه اعتماد می نویسد: در حالی نامه نگاری‌های اولیه میان...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه