خانه برچسب‌ها هاینتس کریستیان اشتراخه

برچسب: هاینتس کریستیان اشتراخه

دولت اتریش با رأی پارلمان سقوط کرد

به نظر می‌رسد این رسوایی که به زلزله سیاسی در اتریش انجامید با یک خانواده الیگارش روسی در پیوند باشد،

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه