خانه برچسب‌ها هادی خرسندی

برچسب: هادی خرسندی

جناب استاد خرسندی گرامی، اما شما مواظب گربه ات نبودی! حتی...

پاسخ - آقای هادی خرسندی گرامی، اما شما مواظب گربه ات که نبودی، حتی هم رکاب دشمن شدید! می دانید که هرگز...

پاسخی به آقای هادی خرسندی طنز پرداز !!!! بقلم بانو محترم...

ظاهرا آقای هادی خرسندی، جهت باقی ماندن طنازی های شان در تاریخ ادبیات ایران، مهم ترین طنز دوران ادب!!! پروری خویش را،...

«اجتهاداتِ» هادی خرسندی و فراموشی تاریخی! بقلم علی میرفطروس؛ درحاشیه«فستیوال۲۸ مرداد!»

*کسی که «در نهایتِ صحتِ عقل و سلامتِ روان»باشد می داند که همۀ سخنِ من توجه به شرایط هولناک سیاسی-اجتماعی ایران ست که دراین...

«آخرین نطق» هادی خرسندی، بدنبال نطق دکتر شاپور بختیار

درحالی‌که در میان موج بلاخیز و ویران‌کننده ایران و ایرانی قیام کرده است و مردانه ایستادگی می کند، به وسیلۀ آخوندها، توطئه گران و اغتشاش...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه