خانه برچسب‌ها نرخ مشارکت

برچسب: نرخ مشارکت

بیکارترین استان کشور کدام است؟

0
نرخ مشارکت اقتصادی، سهم اشتغال و نرخ بیکاری در جمعیت 15 ساله و بیش تر بر حسب جنس به تفکیک استان مطابق آخرین آمار ارائه...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه