خانه برچسب‌ها ندا

برچسب: ندا

نسبت هنر با آگاهی بخشی و خرد در گفتگو با کاسپین...

بخش مهمی از مسئولیت آگاهی بر دوش هنرمند است  سعیده وطنی کاسپین ماکان نامی است که قبل و بعد از سال 88 در دو عرصه متفاوت...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه