خانه برچسب‌ها ناهنجاری

برچسب: ناهنجاری

چرا تاکنون توسعه یافته نشده ایم؟ ریشه های فرهنگی عقب ماندگی...

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) طرح مسأله: طی این چند دهه بارها این طرح مسأله در قالب پرسش...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه