خانه برچسب‌ها نادر شاه

برچسب: نادر شاه

ایران شمالی، ایران جنوبی، ایران شرقی، ایران غربی، حتی ایران مرکزی!!...

به یاد فیلسوف بی همانند ایرانزمین، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری که گفت: « دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر****** کز دیو و...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه