خانه برچسب‌ها ناامیدی

برچسب: ناامیدی

آنانی که دست از زندگی می کشند!

0
وقتی همه درها به روی مردم بسته می شوند، هنگامی که ضابعه نا امیدی و احساس بی پناهی؛ همه ابعاد مغز یک آدم نیازمند...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه