خانه برچسب‌ها میرزاده عشقی

برچسب: میرزاده عشقی

آدمک‌های چوبی؛ یادی از میرزاده عشقی

روزنامه قرن بیستم؛ ۷ اسفند ۱۳۰۱ نجار‌ها پی استفاده برای اطفال خوردسال روی یک چوبه خراطی‌شدئی پاکیزه به ارتفاع نیم زرع یک آدمک کوچک چوبی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه