خانه برچسب‌ها میدان جنگ

برچسب: میدان جنگ

بررسی الگوهای تمرینی کارآمدتر برای ربات‌ها در میادین جنگی

0
آینده این پژوهش، بسیار درخشان است و کویل تلاش خود را به استفاده از یافته‌های پژوهش در ارائه فناوری‌های نوآورانه برای سربازان در جبهه‌های جنگ اختصاص داده است.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه