خانه برچسب‌ها میتراس

برچسب: میتراس

تمام زندگی به مثابه صحنه تصلیب انسان ها

«به راستی این اهریمن است که وظیفه اش تحریف واقعیت است... این اوست که با بهره گیری از اعتقاداتش وعده می دهد که گناه شان...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه