خانه برچسب‌ها موسی نیکوزاد

برچسب: موسی نیکوزاد

انتقال نه زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در...

بنا به گزارش دریافتی ازفعالین حقوق بشر و دموکراسی ، روز شنبه ۲ اسفند ماه ۹ زندانی از بندهای مختلف زندان مرکزی بندرعباس جهت...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه