خانه برچسب‌ها موسسه مالی

برچسب: موسسه مالی

متهم ردیف اول “دادگاه موسسات مالی” فرزند استاندار سابق و داماد...

0
شما برای پرداخت بازپرداخت سپرده گذاران ملکی را که پنج تا ۶ میلیارد ارزش داشت با یک میلیارد گران‌تر می‌خریدید، اما با فروشنده شرط می‌کردید که یک میلیارد را نقدی پرداخت کنید و ما بقی را تا ۳۰ درصد تسهیلات بدهید و مالکان به دلیل رکودی که در بازار وجود داشت طمع می‌کردند و ملک خود را می‌فروختند.

در مملکت امام زمانی، چگونه حق مردم را به آنها می...

0
در کشوری که متعلق به یک فرد موهوم و بی بنیاد و بدون موجودیت حقیقی گشته است؛ به ویژه در سرزمینی که نایب همین...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه