خانه برچسب‌ها مظفر بقایی

برچسب: مظفر بقایی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر ۱۳۲۹ نشست ۴۲

مذاکرات مجلس شورای ملی جلسه ۴۲ صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵ شنبه ۸ تیر ۱۳۲۹ فهرست مطالب: تصویب صورت مجلس اخطار نظامنامه‌ای آقایان: دکتر مصدق – جمال امامی...

ملّی شدن نفت، جبهه ملّی ایران و دکتر مصدق در آئینه...

شوربختانه در دهه‌های گذشته اکثر قریب به‌اتفاق توده‌ای‌ها و حتی بسیاری از ملی‌گراها خود را آشکارا بانام مصدق تطهیر نموده تا جائی که موقعیت...

ملّی شدن نفت، جبهه ملّی ایران و دکتر مصدق در آئینه...

هژیر و رزم‌آرا برای گذراندن قرارداد گس ـ گلشائیان مسابقه‌ای را شروع نموده بودند که توفیق آن حکم نخست‌وزیری را رقم می‌زد. هژیر باقدرتی...

روزنامه شاهد: قیام مردم حکومت مصدق را سرنگون ساخت

حزب زحمتکشان ملت ایران به رهبری دکتر مظفر بقایی از احزابی بود که در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت در اواخر دهه 1320...

قسم خورده‌ایم سلطنت را حفظ کنیم

سخنرانی مظفر بقایی ساعاتی پس از وقایع ۲۸ امرداد ماه 1332 الحمداله رب‌العالمین که خداوند یکبار دیگر ملت ما را از خطر سقوط نجات داد. سر...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه