خانه برچسب‌ها مریم مهاجر شجاعی

برچسب: مریم مهاجر شجاعی

«سبزی‌فروشی مادر» برای خرج درمان فرزند

0
همه چیز از سرطان مادر شروع می‌شود. هزینه‌های شیمی‌درمانی او باعث می‌شود که دختر دست‌به‌کار شود و خودش مردانه خرج درمان مادر را بر...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه