خانه برچسب‌ها محمد رضا عالی پیام

برچسب: محمد رضا عالی پیام

نامه ی سرگشاده به آقای محمد رضا عالی پیام؛ آقای هالو

سخنان شما را در پیوند یوتیوبی که در اینجا پیوست کرده ام، شنیدم و چهره غرور آفرین شما را دیدم. دلم سوخت و اشک...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه