خانه برچسب‌ها مجتبی شاکری

برچسب: مجتبی شاکری

مگر مردم ایران مرده اند، که شما آینده کشورشان را از...

واژه مسجد به خودی خود هیچ معنائی از قداست و اهمیتی را ندارد. زیرا موقعی که یک فرد، چه نمازگزار باشد یا به دلیلی...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه