خانه برچسب‌ها قوم ها

برچسب: قوم ها

فدرالیسم در خاورمیانه از تهدید به فرصت

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) طرح مسائل كشورهاي خاورميانه امروز كه ملت هاي خاورميانه يك...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه