خانه برچسب‌ها قلعه کلا دو اشکوبه

برچسب: قلعه کلا دو اشکوبه

قلعه فرانسوی شوش در معرض نابودی

0
قلعه فرانسوی شوش بر اثر زلزله های اخیر آسیب جدیدي دیده و متاسفانه تاکنون اقدامي براي رفع این آسیبها صورت نگرفته این درحالیست که...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه