خانه برچسب‌ها قبرس

برچسب: قبرس

بریتانیا عمداً طرح های تروریستی حزب الله و جمهوری اسلامی را...

0
"دیلی تلگراف" اضافه کرده که این سوءقصد کشف شده جزئی از طرح گسترده تر حزب الله لبنان برای انجام عملیات تروریستی در دیگر کشورها بوده است.

عکس با رباینده هواپیمای مصری

بن اینس شهروند بریتانیا  یکی از گروگان های  سیف  الدین مصطفی مصری  بود که 29 ماه مارس  هواپیمای «  ایجپت ایر» را به گروگان...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه