خانه برچسب‌ها قانون بهبود برنامه

برچسب: قانون بهبود برنامه

” گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری”...

4
نوشتار زیر با الهام از مقاله پربار هم میهن گرامی آقای احمد صدری است که در وب سایت گاردین منتشر شده است. یک آمریکائی پاکستانی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه