خانه برچسب‌ها قاضی منوری

برچسب: قاضی منوری

گزارش هفتمین دادگاه متهمان پرونده شرکت پدیده

پس از ارائه تذکرات لازم توسط رئیس دادگاه، قاضی منصوری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست تا مطالب خود را بیان نماید.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه