خانه برچسب‌ها فیروز ریخته گران‌

برچسب: فیروز ریخته گران‌

حکم ۱۵ سال حبس ریخته گران قطعی شده است

وی در پاسخ به این سوال که چرا این افراد بیرون از زندان بودند؟ گفت: این حکم قطعی نشده بود.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه