خانه برچسب‌ها فلسطین

برچسب: فلسطین

چگونه تندروهای اسرائیل را شکست دادیم؟ از کشور فلسطین به پایتختی...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) آزادي زندانيان فلسطيني آخرين دستاورد از پيروزي هايي بود...

فلسطینیان چگونه سربازشان را به وزیر تبدیل کنند!

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) خوشحالم كه در مدت كوتاهي توانستيم به چنان دستاوردهايي...

صلح پیروزی برای همه طرف ها؛ موفقیت در مأموریت غیرممکن برای...

  دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) نفس صلح براي تمامي طرف هاي درگير و واسطه،...

آنچه باید فلسطینیان و دولت اسرائیل بدانند

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) فلسطينيان خوب دقت كنيد كه شرط پذيرش كشور فلسطين...

آنچه باید اینک ابومازن انجام دهد

 دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) محمود عباس بايد شروع گفتگوهاي صلح را با آزادي...

فلسطین را باید پیش از هر چیز بسازییم؛ خانه ای برای...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) فلسطينيان توجه كنند كه آنان نبايد منتظر اسرائيل بمانند...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه