خانه برچسب‌ها فسفین

برچسب: فسفین

وجود حیات در زهره رد شد

0
برای درک بیشتر این موضوع باید کمی در علم دقیق شویم تا علت آن‌ که چرا دانشمندان در وهله‌ی اول تصور کردند فسفین در جو زهره وجود دارد را بیابیم.

کشف نشانه‌های دیگری از حیات در سیاره‌ی ناهید

0
آن گروه از محققان که فسفین را کشف کردند نسبت به یافته‌های خود محتاط بودند. آن‌ها در مقاله خود، تقریباً با منابع تحقیقات دانشمندان دیگر برای ارائه دلیل حضور فسفین بدون استناد به حیات، دفاع کردند. اکنون اخترشناسان به روش‌هایی روی آوردند تا بتوانند بدون توجیهی برای حیات “وجود فسفین” را ثابت کنند.

کشف جدید دانشمندان از احتمال وجود حیات در سیاره ونوس

0
هرچند محققان هنوز شکلی واقعی از زندگی را در این کره رصد نکرده‌اند، با این حال می‌گویند فسفین بر روی زمین توسط باکتری‌های غیرنیازمند به اکسیژن تولید می‌شود.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه