خانه برچسب‌ها فدرالیسم

برچسب: فدرالیسم

فدرالیسم یا استقلال قومی و تبعات آن؛ دکتر همایون مهمنش

0
همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در ۳ مهر ۱۳۹۶ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷) برگزار گردید. پیش از آن هم روشن بود که عراق، ترکیه و ایران از...

عراقیان باید خودباورانه سرنوشت شان را در دست بگیرند؛ و منتظر...

کتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) نظام فدراتيو عراق كه اقليم كردستان در چارچوب آن...

فدرالیسم در خاورمیانه از تهدید به فرصت

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) طرح مسائل كشورهاي خاورميانه امروز كه ملت هاي خاورميانه يك...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه