خانه برچسب‌ها فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل

برچسب: فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل تهدید کامیونداران زندانی به اعدام...

0
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل تهدید یک مقام قضایی جمهوری اسلامی علیه ۱۷ تن از بازداشت شدگان اعتصاب رانندگان و کامیونداران به اعدام...

حمایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از اعتصاب کامیون داران...

0
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از اعتصاب کامیون داران ایران حمایت کرد. فدراسیون جهانی حمل و نقل که نماینده بیش از ۱۹ میلیون کارگر...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه