خانه برچسب‌ها فائو

برچسب: فائو

بزرگترین حمله ملخ به کشور بعد از ۴۰ سال

دولتی گفت: در حال حاضر تقریبا تمام استان هرمزگان درگیر ملخ‌ها هستند، اما اکنون بیشترین میزان ریزش ملخ در بندر لنگه و بندر عباس شاهد هستیم.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه