خانه برچسب‌ها عوارض شهرداری

برچسب: عوارض شهرداری

مسافران ایرانی برای خروج از کشور باید مالیات بدهند

اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴.۴.۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه