خانه برچسب‌ها علی میرفطروس

برچسب: علی میرفطروس

۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ گفتگوی علیرضا میبدی با علی میرفطروس

28مرداد32 و«پرسش های بی پاسخ درسال های استثنائی»! بخش نخست https://www.youtube.com/watch?v=wBn1mEJihGI بخش دوم https://www.youtube.com/watch?v=YJLZNU6eCkM

نگاهی تازه به«انقلاب اسلامی»،بخش سوم، بقلم علی میرفطروس

ازلابلای خاطرات مردان ِ اوّل شاه وخمینی کودتای نفتی آمریکاوعربستان علیه شاه! بخش پایانی *سرنوشت شاه نه در«گوآدلوپ»بلکه-چنانکه گفته ایم- سال ها قبل درمحافل نفتی آمریکا طرح...

نگاهی تازه به«انقلاب اسلامی»،بخش دوم؛ بقلم علی میرفطروس

ازلابلای خاطرات مردان ِ اوّل شاه وخمینی کودتای نفتی آمریکاوعربستان علیه شاه! (بخش دوم) اشاره: بخش نخست این مقاله موردعنایت واستقبال فراوان خوانندگان عالیمقدار قرارگرفته است.این امر،نشانهء...

نگاهی تازه به«انقلاب اسلامی»،علی میرفطروس

ازلابلای خاطرات مردان ِ اوّل شاه وخمینی، بخش نخست  پیش درآمد دوهفته قبل ازانتخابات ریاست جمهوری درآمریکا،دخترجوانی بامتهم کردن رئیس جمهوروقت به داشتن رابطهء جنسی با وی،موقعیّت انتخاب...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه