خانه برچسب‌ها علی شاکری زند

برچسب: علی شاکری زند

تحریم انتخابات ساده گیری مبارزه نیست، جدی گرفتن آن است؛ علی...

۱ ـ در این رژیم هیچ نوع انتخاباتی نیست که مشکلی را حل کند منظور از تحریم انتخابات اعتراض به نحوه ی برگذاری آن و...

گفتید جمهوریت؟ کدام جمهوریت؟ علی شاکری زند

سر ز حیرت به درِ میکده ها برکردم چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود حافظ معنای انتخاباتی بدون جمهوریت و بدون انتخاب یا یک معضل کلانِ عقلی «... آخرین...

نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام...

در سالهای ١٣۵۶ و ١٣۵٧، در دورانی که این امور در جریان بود جبهه ملی، به دنبال فترتی که در نتیجه ی استعفای همه...

نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام...

روایت دکتر کریم سنجابی از خبر نخست وزیری دکتر شاپور بختیار دکتر سنجابی پس از صدور اعلامیه معروف سه ماده‌ای که در پاریس با امضاء وی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه