خانه برچسب‌ها علیرضا شیرمحمدعلی

برچسب: علیرضا شیرمحمدعلی

سازمان زندانها و قوه قضاییه مسئول قتل علی رضا شیر محمدعلی...

علاوه بر عدم پیگیری و تعقیب قضایی ، انچه نگران کننده است، تداوم چنین قتل ها و مرگ هایی است که با عدم نظارت و بازرسی نهادهای نظارتی مستقل و مردمی بر سازمان زندانها و سیستم قضایی، قطعا تداوم خواهد یافت.

کیفرخواست متهمان پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی صادر شد

این پرونده دارای دو متهم است که متهم اول به اتهام قتل عمد و ضرب و جرج عمدی غیرمنتهی به فوت و متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی غیر منتهی به فوت تحت بازجویی قرار گرفتند

علیرضا شیر محمدعلی زندانی سیاسی ۲۱ ساله‌ در زندان فشافویه جان...

علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی ۲۱ ساله و تک فرزند در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۷ بازداشت شد و پس از ۳۶ روز انفرادی به اندرزگاه ۱۱ در تیپ یک زندان فشافویه منتقل شد.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه