خانه برچسب‌ها عزت اللع انتظامی

برچسب: عزت اللع انتظامی

حسادت کور در سر پیری! بقلم دکتر اسکندر دلدم

عوام میگویند آدم که پیر میشِ عقلش هم کم میشِ! ظاهراً در ایران که اینطوره و دیده‌شده خیلی افراد بجای آنکه با بال رفتن سن...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه