خانه برچسب‌ها شورش 57

برچسب: شورش 57

عروس نمی تواند برقصد، می گوید اتاق کج است!

ما انسانها، خصوصیات اخلاقی عجیب و غریبی داریم. اگر بتوانیم کاری را به خوبی و درستی انجام بدهیم؛ چنان بر خود شیفتگی مان افزوده...

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۵۷ـ اختصاصی...

هیتلر چون خمینی سال ها پیش از آنکه به قدرت برسد، آنچه را که بعدها میخواست انجام بدهد در "نبرد من" نوشت. درست همان...

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۵۷

اختصاصی خبرنامه ملّی ایرانیان.. از یاد نبریم که ایران را ایرانی ساخته و تاریخ ایران را بی شبهه ایرانی خواهد نوشت. آنچه که در مرور...

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۵۷

پشه از شب زنده داری خون آدم میخورد زینهار از زاهد شب زنده دار اندیشه کن (صائب) چگونه می شود از مهدی بازرگان، یدالله سحابی، سید...

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۵۷

اختصاصی خبرنامه ملّی ایرانیان.. بازی کثیفی در جریان است. از آن بازی های زشت سیاسی و حکایت هایی که برای خواب غفلت گفته می شود....

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۵۷، روزی...

اختصاصی خبرنامه ملّی ایرانیان.. امروز به خوبی روشن شده است که بسیاری از کسانی که دم از مشروطیت میزدند حتی یکبار تاریخ جنبش مشروطیت را...

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۵۷، ...

اختصاصی خبرنامه ملّی ایرانیان.. تهران،۱۶ دی ماه ۱۳۵۷؛ محمدرضا شاه پهلوی برای آخرین بار در طول سه دهه حکومت خود، شاپور بختیار نخست وزیر جدید...

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ ۱۵ دی ۱۳۵۷، شاپور بختیار...

روز ۱۵ دی ۱۳۵۷ و به دنبال سقوط دولت ارتشبد غلامرضا ازهاری، دکتر شاپور بختیار عضو ارشد جبهه ملی از سوی محمدرضا شاه پهلوی...

مصاحبه ای متفاوت از دکتر شاپور بختیار با هفته نامه ایران...

رو در روي مردي نشسته ام كه بار سي سال مبارزه صادقانه  را بر دوش دارد. مردي كه آرامش ‌‌‍، مهرباني و نجابت و...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه