خانه برچسب‌ها شطرنج خاورمیانه

برچسب: شطرنج خاورمیانه

گام های بعدی در نقشه راه نجات سوریه چیست؟ با تمرکز...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf) گفتگوهای صلح در سوریه در صورتی که روی...

نیاز به درکی درست از شطرنج جنگ در سوریه؛ ماندن اسد...

دکتر کاوه احمدی علی‌آبادی عضو هیئت‌علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf) بخشی و البته تنها بخشی از اختلاف نظرات اساسی بین...

به خاورمیانه بیدار شده؛ فرصت‌ها و تهدیدها

دکتر کاوه احمدی علی‌آبادی عضو هیئت‌علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf) سالی که گذشت دستخوش تحولات اساسی بود و آبستن تحولات...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه