خانه برچسب‌ها سیاره‌های مشتری

برچسب: سیاره‌های مشتری

صاعقه در سیاره‌های مشتری و زمین شبیه هم است

یافته‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که بروز صاعقه در غول‌های گازی سیاره مشتری مشابه بروز آن در زمین است. در سال 1979 وجود صاعقه‌ در...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه