خانه برچسب‌ها سپاه جهاد و سازندگی

برچسب: سپاه جهاد و سازندگی

در ششم بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی آزاد شدیم. و…….!!!! نوشتاری از بانو...

0
پیشینه تاریخی این روز خجسته و همواره افتخار آمیز تاریخی در ایرانزمین، از نظر هیچیک از ایرانیان میهن پرست، و آگاهان به تاریخ کشور...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه