خانه برچسب‌ها سن بلوغ

برچسب: سن بلوغ

احتمال مطرح شدن مجدد موضوع کودک همسری در مجلس

همچنین این طرح از نظر اجتماعی هم یک مانع ایجاد می‌کرد، یعنی اکنون در جامعه برای ازدواج اختیار وجود دارد و ما با تصویب این طرح یک مانعی برای این اختیار قائل می‌شویم.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه