خانه برچسب‌ها سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

برچسب: سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

دو فعال کارگری به دلیل ممنوع الخروج بودن از شرکت در...

رضا شهابی و داود رضوی، دو فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد به دلیل ممنوع الخروج بودن، اجازهشرکت در صد...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه