خانه برچسب‌ها سفیر عالی ورزش در جهان

برچسب: سفیر عالی ورزش در جهان

محافظ شخصی رحیم مشائی و مأمور امنیتی، سفیر عالی ورزش جهان...

0
با صدور حکمی از سوی "استفان فوکس" رییس تشکیلات اتحاد از طریق ورزش (UTS)، رییس AIMS و نایب رییس "گایسف" به عنوان سازمان‌های بین‌المللی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه