خانه برچسب‌ها سفید چاله

برچسب: سفید چاله

کرمچاله‌ها وجود دارند ولی سفر فضایی انسان در آنها ممکن نیست

0
کرم‌چاله در فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضازمان است.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه