خانه برچسب‌ها سعید قائم مقامی

برچسب: سعید قائم مقامی

روحانی و انتخابات مجلس گفتگوی رادیو صدای مردم (سعید قاﺋم مقامی)...

۱۹ آذر ۱۳۹۴ خ قاﺋم مقامی: آقای زعیم، خوشحالم صدایتان را خوب و شفاف میشنوم. حالتان چطوره آقای زعیم؟ کورش زعیم: سپاسگزارم از لطف شما. حال...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه