خانه برچسب‌ها سعید رامین

برچسب: سعید رامین

بدلکار سینما در مسابقات پارکور قطع نخاع شد..

0
یکی از بدلکاران سینما هنگام شرکت در مسابقات پارکور، دچار قطع‌نخاع شد. تورج اجلی عضو گروه بدلکاران سایه پنهان در این رابطه گفت: 19مرداد...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه