خانه برچسب‌ها سرنگونی طلب

برچسب: سرنگونی طلب

هیچ اسیر امیدواری به جلاد التماس نخواهد کرد !

0
موضوع مطلبی را که در این نوشتار خواهید خواند؛ توسط دوست هم میهنی که مدتی زندانی سیاسی بوده از درون ایران برای من ارسال...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه