خانه برچسب‌ها سرم

برچسب: سرم

سرم ۲۰ هزار تومانی به قیمت ۲۰۰ هزار تومان بفروش میرسد

0
لباس سفیدش از فرط دودی که رویش نشسته به خاکستری متمایل شده است. وقتی می‌پرسم دنبال داروی کرونا هستید؟ سریع می‌پرسد فروشنده‌ای؟! بعد با لحن طنزی حرف می‌زند که نشان می‌دهد هنوز از پا نیفتاده است: «آنقدر ویدئو‌های مزخرف دیده‌ام که دیگر می‌ترسم حرف بزنم.»

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه