خانه برچسب‌ها سردار جاجی زاده

برچسب: سردار جاجی زاده

اولین تصویربرداری از پایگاه موشکی زیرزمینی ایران در عمق ۵۰۰ متری

ایران برای اولین بار اجازه تصویر برداری از یک پایگاه موشکی نیروی هوا-فضای این کشور را به رسانه های ملی داد. این پایگاه که تصاویر...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه