خانه برچسب‌ها سد کانی

برچسب: سد کانی

خیلی عجیب بود،اتوبوس از صبح ترمز نداشت

0
او درباره کیفیت اتوبوس این طور می‌گوید: ماشین خوبی نبود. استاندار به ما گفت اتوبوس مدل ۸۵ بود، اما اتوبوس قدیمی بود. هرچه می‌خواهند بگویند اما چندین کیلومتر در سراشیبی بدون ترمز در حال حرکت بودیم. صبح هم که رسیده بودیم می‌گفتند ماشین خیلی کند حرکت می‌کند.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه