خانه برچسب‌ها سخنگوی دولت جمهوری اسلامی

برچسب: سخنگوی دولت جمهوری اسلامی

علت شیوع گسترده و وضعیت قرمز کرونا در خوزستان

امیدواریم مردم خوزستان نیز با تجربه تلخ اخیر مراعات بیشتری داشته باشند.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه