خانه برچسب‌ها سحرخدایاری

برچسب: سحرخدایاری

دختر آبی، پر و بالِ سوخته ی عدالت را به نمایش...

0
این روزها در این بیدادگاه ، زنان و مردان بسیاری برای احقاق حقوق کارگران ، معلمان و زنان که اقدامات مدنی و قانونی انجام داده اند ، با سنگین ترین احکام به حبس کشیده میشوند.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه