خانه برچسب‌ها ستاره ها

برچسب: ستاره ها

بیگانگان می‌توانند از ستارگان بعنوان ابزار ارتباطی استفاده کنند

0
نظریه "رودولف" بر این ایده استوار است که یک تمدن محتاط می‌تواند پراکندگی درهم‌تنیدگی فوتونی خود را با استفاده از نور حرارتی ستارگان مختلف پنهان کند.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه